VISUMAANVRAAG

 

STAP 1 : Uw digitaal visumaanvraagformulier downloaden.


STAP 2
: Selecteer uw bestemming en print uw visumaanvraagformulier (PDF) af:


TIPS:
- vul het aanvraagformulier zorgvuldig, volledig en naar waarheid in.
- beantwoord alle vragen ook al lijken ze onzinnig, kennelijk vindt het land ze belangrijk.
- vul het formulier in, in de taal waarin het is opgesteld en, als u die taal niet machtig bent, gebruik dan Engels.
- gebruik originele pasfoto?s in kleur, geen fotokopien, zet uw naam en handtekening op de achterzijde.
- maak fotokopien van de gevraagde documenten, lever alleen originelen in als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt